Bảng giá dịch vụ giảm béo giảm cân

Bụng trên 1,500-13,500
Bụng dưới 2,000-18,000
Toàn bụng 2,500-22,500
2 bên eo 2,500-22,500
Lưng 2,500-22,500
Vai tay 1,700-15,000
Bắp đùi 5,000-45,000
Bắp chân 2,100-18,900
Mông 2,500-22,500
Toàn thân 65,000

 

Giảm béo quang đông hủy mỡ nhiệt lạnh 4,000 lần/đặt 

 

Bụng trên                                        4,000 lần/ đặt
Bụng dưới                                        4,000 lần/ đặt
Toàn bụng                                        4,000 lần/ đặt
2 bên eo                                        4,000 lần/ đặt
Lưng                                        4,000 lần/ đặt
Vai tay                                        4,000 lần/ đặt
Bắp đùi                                        4,000 lần/ đặt
Bắp chân                                        4,000 lần/ đặt
Mông                                        4,000 lần/ đặt
Toàn thân                                            60,000/ 20 lần đặt

 

 

Giảm size giảm cân bùn cứu dưỡng sinh  1 lần- 10 lần 

 

Bụng                                                 800- 7,500
Bụng                                                 800- 7,500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *